TECHNIKA GRZEWCZA

Grzałki w układzie szeregowym dają kotłom odpowiednią moc w zależności od powierzchni przeznaczonej do ogrzewania, stopnia termoizolacji budynku, rodzaju stolarki okiennej i oczekiwanych temperatur w pomieszczeniach jest to odpowiednio:

3 KW – do 60 m2

6 KW – do 120 m2

9 KW – do 180 m2